มติมหาเถรสมาคม


ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระภิกษุไปต่างประเทศ
ขออนุมัติพระภิกษุไปต่างประเทศ
ขอต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมทูตในต่างประเทศ
ขออนุมัติพระภิกษุไปต่างประเทศ
พระพรหมสิทธิไปจีนและสหราชอาณาจักร
ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมธูตในต่างประเทศ
ขออนุมัติพระภิกษุไปต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
มติมหาเถรสมาคม เรื่องรายงานจัดทำทะเบียนวัดไทยในต่างประเทศ
 
(หน้า 1 2)Powered by MakeWebEasy.com