มติมหาเถรสมาคม


ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระภิกษุไปต่างประเทศ

ขออนุมัติพระภิกษุไปต่างประเทศ

ขอต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมทูตในต่างประเทศ

ขออนุมัติพระภิกษุไปต่างประเทศ

พระพรหมสิทธิไปจีนและสหราชอาณาจักร

ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมธูตในต่างประเทศ

ขออนุมัติพระภิกษุไปต่างประเทศ

ขอความเห็นชอบจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา

มติมหาเถรสมาคม เรื่องรายงานจัดทำทะเบียนวัดไทยในต่างประเทศ
 
(หน้า 1 2)
Powered by MakeWebEasy.com