มติมหาเถรสมาคม


พระพรหมสิทธิ ไปนิวซีแลนด์

ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ

พระธรรมทูต

ขออนุมัติพระธรรมทูต

พระพรหมสิทธิไปอินเดีย

พระธรรมทูต

พระพรหมสิทธิไปอเมริกา

ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ

พระพรหมสิทธิ ไปประเทศจีนและประเทศกาตาร์

แจ้งกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุ

ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
 
(หน้า 1 2)

Powered by MakeWebEasy.com