มติมหาเถรสมาคม


พระพรหมสิทธิ ไปนิวซีแลนด์
ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
พระธรรมทูต
ขออนุมัติพระธรรมทูต
พระพรหมสิทธิไปอินเดีย
พระธรรมทูต
พระพรหมสิทธิไปอเมริกา
ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
พระพรหมสิทธิ ไปประเทศจีนและประเทศกาตาร์
แจ้งกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุ
ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
 
(หน้า 1 2)
Powered by MakeWebEasy.com