พระพรหมสิทธิ สร้างศาสนสัมพันธ์ พระธรรมจารย์หุ้ยกวง จากประเทศจีน

670 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระพรหมสิทธิ สร้างศาสนสัมพันธ์ พระธรรมจารย์หุ้ยกวง จากประเทศจีน

๔ สิงหาคม ๖๐ พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดโอกาสให้ พระธรรมจารย์หุ้ยกวง กรรมการสำนักพระพุทธศาสนาสาธารณรัฐประชาชนจีน รองประธานสำนักพระพุทธศาสนามณฑลอันหุย รองประธานสำนักพระพุทธศาสนาภูเขาจิ่วหัวซาน และคณะสงฆ์มหายาน จากภูเขาจิ่วหัวซาน(中國佛教協會常務理事,安徽省佛教拹會副會長,九華山佛教拹會副會長,慧光大和尚) พร้อมทั้งพระวิศวภัทร ประธานอารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย (泰國大乘禪寺,地藏道場廣度法師主持)เข้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสมาทานเบญจศีลประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีอัคคีมุขชวาลมหาทาน แบบภูเขาจิ่วหัวซาน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ พุทธคีรีที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศจีน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ พิธีจัด ณ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๖ และวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
(ภาพและรายงาน กองงานวิสุทธิศาสนวิเทศ)

Powered by MakeWebEasy.com