เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

573 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารพุทธศาสนา

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เเละคณะสมัชชาเครือข่ายพระธรรมทูตสายจีนเป็นห่วงความทุกข์ผู้ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จึงมีเมตตามอบถุงยังชีพ
ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม ในเขตบ้านพิมาน-บ้านพิมานท่า-บ้านปากบัง โดยมอบหมายให้ พระภาวนามังคลาจารย์,พระภาวนาประชานาถ,พระครูวิจิตรวราลังการ และคณะ เดินทางมอบถุงยังชีพ โดยมีพระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแกนาแก เจ้าอาวาสวัดธาตุศรีคุณ ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง

รวบรวมภาพ/ข้อมูล: พระมหาคนอง ปคุโณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 10


Powered by MakeWebEasy.com