คณะสงฆ์จังหวัดนครพนมช่วยพระเเละชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

920 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ช่วยพระสงฆ์สามเณรเเละชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (2 สิงหาคม 2560)คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรเเละชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ในเขตอำเภอวังยาง อำเภอนาหว้า เเละอำเภอศรีสงครามได้เเก่ บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่, บ้านอูนยางคำ ตำบลนาหง้า, บ้านสามัคคี (กลางรุ่งเรือง ตำบลนางัว)

ทั้งนี้พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ได้มีประกาศคณะสงฆ์ภาค  10 เรื่อง  ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์ภาค 10 โดยระบุว่า ตามที่ ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้พระสงฆ์ ประชาชน ตลอดถึงวัด สำนักสงฆ์ ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น คณะสงฆ์ภาค 10 จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะสงฆ์ภาค 10 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.09-7720-1264, 08-2843-3340  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.08-6066-9105, 08-4606-6612  วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.08-6459-8797, 08-2843-3340  วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.08-6459-8797, 08-1265-9867 วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร.08-7965-1559, 08-5649-9765  และวัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.08-7649-9539, 08-7253-5599 ?? โดยในแต่ละศูนย์ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน, รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน และให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เป็นจริง...

ภาพ/รวบรวมข้อมูล: พระมหาคนอง ปคุโณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 10

 

Powered by MakeWebEasy.com