ด้วยความจงรักภักดี ในองค์ศาสนูปถัมภก

5074 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ด้วยความจงรักภักดี ในองค์ศาสนูปถัมภก


พระภิกษุ-สามเณร วัดลุมภู ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
กำลังช่วยกันขนสิ่งของที่จำเป็นและสิ่งสำคัญ ออกจากกุฎิที่พักอย่างทุลักทุเล ในสภาพที่วัดน้ำท่วมอย่างหนัก 
ซึ่งทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์ภาค 10 และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยบรรเทาและให้กำลังใจในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศได้มีประกาศคณะสงฆ์ภาค  10 เรื่อง  ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์ภาค 10 โดยระบุว่า ตามที่ ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้พระสงฆ์ ประชาชน ตลอดถึงวัด สำนักสงฆ์ ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น คณะสงฆ์ภาค 10 จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะสงฆ์ภาค 10 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.09-7720-1264, 08-2843-3340 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.08-6066-9105, 08-4606-6612  วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.08-6459-8797, 08-2843-3340 วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.08-6459-8797, 08-1265-9867 วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร.08-7965-1559, 08-5649-9765 และวัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.08-7649-9539, 08-7253-5599 ​​ โดยในแต่ละศูนย์ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน, รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน และให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เป็นจริง ฯ

ภาพ/รวบรวมข้อมูล: พระมหาคนอง ปคุโณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 10

 

Powered by MakeWebEasy.com