ปธน.อินเดียมั่นใจ!"โมดี"ใช้พุทธเป็นฐานสานสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมสร้างสันติภาพโลก

2094 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปธน.อินเดียมั่นใจ!"โมดี"ใช้พุทธเป็นฐานสานสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมสร้างสันติภาพโลก

"อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลอินเดียมีความพยายามจะใช้พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครื่องมือทางการทูตสานสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ด้วย"

ประโยคนี้เป็นเนื้อหาตอนท้ายๆ ของสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์ ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอินเดีย ณ ห้องโถงกลาง รัฐสภาอินเดีย โดยมีบุคคลสำคัญของอินเดียเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ อดีตประธานาธิบดี (นายประนาบ มุขเคอร์จี) รองประธานาธิบดี (นายฮามิด อันสารี) นายกรัฐมนตรี (นายนเรนทรา โมดี) ประธานสภาผู้แทนราษฎร (นางสุมิตรา มหาชัน) ประธานศาลฎีกา (ผู้พิพากษา เจ เอส เคฮาร์) รัฐมนตรีในรัฐบาลกลาง มุขมนตรีจากรัฐต่าง ๆ สมาชิกรัฐสภา และคณะทูตานุทูตต่างประเทศเข้าร่วม โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวตามคำเชิญของทำเนียบประธานาธิบดีด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

แต่กล่าวข้อความนี้จะปรากฏต่อสายตาก็ใช้กาลเวลานานพอสมควร

สำหรับนายราม นาถ โกวินท์นั้นมีจุดสนใจสำหรับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยพุทธ ตั้งแต่ก่อนจะมีการลงคะแนนเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาแต่ละรัฐรวมเกือบ 4,900 คนทั่วประเทศในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากนายราม นาถ โกวินท์เป็นคนวรรณะศูทรเช่นเดียวกับคู่แข่งและเป็นฐานเสียงสำคัญของนายโมดี

และได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวพุทธเมื่อทราบว่านายราม นาถ โกวินท์นั้นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เฉกเช่น ดร. อัมเบดการ์ หรือดร.บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์(Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar) ที่เกิดในวรรณะศูทร ที่พัฒนาตัวเองจนได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และเมื่อประเทศอินเดียได้รับเอกราช ได้เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียประกาศใช้จนถึงทุกวันนี้ และต่อมาได้นำพาคนอินเดียวรรณะต่ำหันมานับถือพระพุทธศาสนา


ทั้งนี้จากการเปิดเผยของพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก "ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วันที่เข้าพิธีรับตำแหน่ง ประกอบกับวันดังกล่าวนายราม นาถ โกวินท์ได้เดินทางไปร่วมในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกที่พระเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์ข้างต้นนั้นได้รับการเผยแพร่โดยเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 27 25 กรกฎาคม 2560(http://newdelhi.thaiembassy.org/th/2017/07/president_takes_oath/) และเมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่คลิปพิธีแสดงคนเป็นพุทธมามกะของดร. อัมเบดการ์ ซึ่งก็มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่เห็นคลิปนั้นแล้วเข้าใจว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์


อย่างไรก็ตามคำกล่าวสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์ดังกล่าวนับได้ว่าทรงคุณค่ายิ่ง ที่นายโมดีจะใช้เป็นฐานในการสานสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการสร้างสันติภาพโลก เพราะคำว่า "สันติภาพ" เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาดังพุทธภาษิตที่ว่า "นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง" ความว่า "ไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งใหญ่เป็นกว่าสันติภาพ" ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลก เพื่อกระตุ้นต่อมประเทศ ศาสนา ลัทธิ ที่ประกาศได้ตั้งอยู่บนหลักแห่งสันติภาพ ได้นำไปใช้เป็นกระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างสันติภาพโลกให้เป็นความจริง

-------------------------
ขอบคุณข้อมูล : https://siampongsnews.blogspot.com/2017/08/blog-post_22.html?m=1

Powered by MakeWebEasy.com