แนะทูตเชื่อมธรรมทูตส่งผลพุทธศาสนามั่นคงแนะทูตเชื่อมธรรมทูตส่งผลพุทธศาสนา

319 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนะทูตเชื่อมธรรมทูตส่งผลพุทธศาสนามั่นคงแนะทูตเชื่อมธรรมทูตส่งผลพุทธศาสนามั่นคง"พระพรหมสิทธิ" นำคณะพระธรรมทูตเชื่อมศาสนสัมพันธ์กาตาร์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาชาวไทย-ศรีลังกา แนะนักการทูตเชื่อมการทำงานพระธรรมทูต ส่งผลพระพุทธศาสนามั่นคง

วันนี้(4 เม.ย.)พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยพระธรรมโพธิวงศ์  หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานพระธรรมทูตไทยสายโอเชียเนีย พระวิสุทธิศาสนวิเทศ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสำนักงานกำกับฯ และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อเร็วๆนี้ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ได้นิมนต์คณะพระเถรานุเถระ เพื่อมาเจริญศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในประเทศกาตาร์ ซึ่งมีชาวไทยทำงานประจำ มีถิ่นพำนักมากกว่า 4,000 คน โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตามประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย ทอดผ้าป่า การละเล่นกลองยาว สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พระพรหมสิทธิ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คณะของตนยังได้เจริญศาสนสัมพันธ์ ฉลองศรัทธาชาวพุทธศรีลังกา โดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำกรุงโดฮา ได้กราบนิมนต์ให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนา ในงานปฏิบัติธรรมของชาวศรีลังกา เนื่องจากในประเทศการ์ตา มีชาวศรีลังกาทำงานมีถิ่นพำนักอยู่ถึง 100,000 คน  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องร้อยใจชนชาติชาวพุทธให้อยู่รวมกันมีความเหนียวแน่น สมัครสมานสามัคคี แม้ในต่างแดน เมื่อมีการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้ว จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทางชุมชนลังกาก็ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม ถึงแม้ว่าประเทศกาตาร์ จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่มีการเบียดเบียนกัน  "อาตมาเห็นว่า ข้าราชการผู้ใหญ่โดยเฉพาะฝ่ายการทูต หากมีความเข้าใจในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง การทูตและงานพระธรรมทูตให้ก้าวไปอย่างสอดคล้องกันแล้ว ก็จะสามารถทำให้งานเผยแผ่พระศาสนา งานดูแลคนไทย งานเจริญศาสนสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ในนานาชาติ มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ที่สำคัญจะเป็นเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่งดงามด้วยหลักของพระพุทธศาสนา" ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตฯ กล่าว.

ข่าวต้นฉบับ: https://www.dailynews.co.th/education/566205

Powered by MakeWebEasy.com