พระพุทธศาสนาเจริญในต่างแดน

1021 จำนวนผู้เข้าชม  | 

#พระพุทธศาสนาเจริญในต่างแดน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติในยุโรปให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
"ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม" ขอพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงตั้งมั่นตลอดกาลนาน เทอญฯ

Powered by MakeWebEasy.com