พระพุทธศาสนาเจริญในต่างแดน

902 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารพุทธศาสนา

#พระพุทธศาสนาเจริญในต่างแดน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติในยุโรปให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
"ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม" ขอพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงตั้งมั่นตลอดกาลนาน เทอญฯ

Powered by MakeWebEasy.com