ระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

359 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เดินทางไปเป็นประธาน ในการเปิดประชุม สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย-ออสเตรเลีย พร้อมด้วย ฯพณฯ ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ถือเป็นครั้งสำคัญในการจัดประชุมพระธรรมทูตครั้งแรกในพื้นที่โอเชียเนีย ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย-ออสเตรเลียมีพระกิตติโสภณวิเทศ เป็นประธานสหภาพ

พระพรหมสิทธิ กล่าวว่า ขณะนี้พระพุทธศาสนามีภัยรอบด้าน ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา อย่าให้ต้องหมดไปในยุคของเรา งานพระธรรมทูต เป็นงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ชาวโลก การเป็นพระธรรมทูต ต้องมีความอดทน ต้องอาศัยความเสียสละอย่างยิ่ง ต้องจากบ้านเกิดจากเมือง มาอยู่บ้านอื่นเมืองอื่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ในบ้านเมืองเขา กฏหมายเขา จึงจะมีความองอาจ สง่างาม แกล้วกล้า และพร้อมที่จะเผชิญทุกปัญหา ในทุกพื้นที่ทุกประเทศ ที่เดินทางไป

พระธรรมทูตทุกรูปอย่าคิดกลับเมืองไทย เพราะเมืองไทยพระพุทธศาสนากำลังมีปัญหามาก อย่างที่เราทราบข่าวกัน ต้องคิดเอาชีวิตเป็นพุทธบูชา คิดตายอยู่ที่ต่างประเทศ อย่าคิดหันหลังกลับ จึงจะชื่อว่า เราถือตามบูรพาจารย์ของเรา คือ พระโสณะ พระอุตตระ เป็นต้นแบบพระธรรมทูต ที่ยอมสละชีวิตยอมมาตายที่สุวรรณภูมิ จึงทำให้พระพุทธตั้งมั่นได้ในประเทศไทย

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คำกล่าวสุนทรพจน์ ต่อที่ประชุม ว่าในนามรัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาร่วมประชุมในคราวนี้ การประชุมคราวนี้ พระธรรมทูตจะได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานระหว่างกันและกัน ในการจรรโลงพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องร่วมมือกัน ให้เป็นประโยชน์แก่โลกตามพุทธประสงค์ และกระผมในนามรัฐบาลไทยก็จะได้ร่วมรับทราบปัญหาการทำงานร่วมกับพระธรรมทูตในต่างประเทศด้วย

านพระธรรมทูต คือ งานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปเป็นประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ชาวโลก โดยเฉพาะพระธรรมทูตทุกท่าน ที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยและประชาวไทย ในการประกาศเกียรติภูมิของประเทศ ความรู้สึกที่เป็นอย่างเดียวกันนี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะการทำงานร่วมกัน และการติดต่อประสานงานที่มีลักษณะเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน เป็นต้น เมื่อพระพุทธศาสนามีความแข็งแรง ด้วยการ่วมมือกันแล้ว ก็จะเป็นส่วนให้โลกนี้ มีความอบอุ่น แม้จะไม่มาก แต่ก็เป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่โลก แทนความรุ่นร้อนได้

ในส่วนรัฐบาลไทยก็ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปฏิบัติพระองค์ต่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

และในโอกาสนี้ พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้นำธรรมทูตทุกรูป ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจในโอเชียเนีย-ออสเตรเลีย ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

Powered by MakeWebEasy.com