งานการทูตกับงานพระธรรมทูต

440 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานการทูตกับงานพระธรรมทูต
(ตอนที่ ๑)

๑ เมษายน ๒๕๖๐ พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานพระธรรมทูตไทยสายโอเชียเนีย พระวิสุทธิศาสนวิเทศ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสำนักงานกำกับฯ และพระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย รวม ๕ รูป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา

ด้วยท่านทูต สุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ได้กราบนิมนต์คณะพระเถรานุเถระ เพื่อมาเจริญศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในประเทศการ์ตา ซึ่งมีชาวไทยทำงานประจำ มีถิ่นพำนัก ๔,๐๐๐ คน ปรารภเหตุการทำบุญตามประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย มีการทอดผ้าป่า การละเล่นกลองยาว สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ทั้งยังเป็นการเจริญศาสนสัมพันธ์ ฉลองศรัทธาชาวพุทธศรีลังกา ด้วยท่านทูต A.S.P. Liyanage เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำกรุงโดฮา ได้กราบนิมนต์ เช่นกัน เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม เนื่องจากในประเทศการ์ตา มีชาวศรีลังกาทำงานมีถิ่นพำนักอยู่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน

ะเห็นได้ว่าแม้ทางการทูตก็ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องร้อยใจชนชาติ ให้อยู่รวมกันมีความเหนียวแน่น สมัครสมานสามัคคี แม้ในต่างแดน ในการทำกิจกรรมต่างๆ ถ้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้ว ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทางชุมชนลังกาก็ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม ถวายการต้อนรับพระเถระด้วยการล้างเท้าและเช็ดเท้าด้วยความเคารพ มีการเจริญพุทธมนต์ นั่งสมาธิ กล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และมีธรรมเนียมการนั่งอังคาส ถวายภัตตาหาร ดูแลพระสงฆ์อย่างใกล้ชิด ณ สถานทูตศรีลังกา มีวิหารพระ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของพระพุทธศาสนาที่ยังปรากฎอย่างเปิดเผย แม้ว่าประชากรส่วนมากของประเทศการ์ตา จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่มีการเบียดเบียนกัน

จะเห็นได้ว่าข้าราชการผู้ใหญ่โดยเฉพาะฝ่ายการทูต หากมีความเข้าใจในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง "การทูตและงานพระธรรมทูต" ให้ก้าวไปอย่างสอดคล้องกัน ก็จะสามารถทำให้งานเผยแผ่พระศาสนา งานดูแลคนไทย งานเจริญศาสนสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ในนานาชาติ มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนถาวรต่อไป (Cr. พระวิสุทธิศาสนวิเทศ รายงานและภาพ)

Powered by MakeWebEasy.com