พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม

299 จำนวนผู้เข้าชม  | 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เจริญศาสนสัมพันธ์ เถรวาท-มหายาน ณ พุทธสมาคมเมืองมาเก๊า เนื่องในวันวิสาขบูชา และงานฉลองครบ ๒๐ ปีการจัดตั้งพุทธสมาคมประจำเมืองมาเก๊า ในพิธีมีผู้แทนจากฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ มีผู้ว่าการเมืองมาเก๊าและประธานพุทธสมาคมเมืองมาเก๊า พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระเถรานุเถระ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

การจัดงานวันวิสาขบูชานั้นถือได้ว่า เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพาน อย่างที่ทราบโดยทั่วกันนั้น ไม่เพียงเฉพาะฝ่ายเถรวาท ทั้งในฝ่ายมหายาน ฝ่ายวัชรยานก็ได้จัดงานวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ และจัดทุกประเทศทั่วโลก สมดังที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศว่า "วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก" เพราะเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนธรรมะ เพื่อสร้างประโยชน์สุข ความร่มเย็น และนำมาซึ่งสันติสุขแก่ชาวโลก.

Powered by MakeWebEasy.com