โครงการพระวิทยากร กระบวนธรรม ภาคทฤษฎี รุ่น ๒

701 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพระวิทยากร กระบวนธรรม ภาคทฤษฎี รุ่น ๒
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดโดย...สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
---------------------------------------

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์ได้ขยายงานตามมติ มหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๒/๒๕๕๖

ที่เห็นชอบให้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ ในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

Powered by MakeWebEasy.com