วัดเบญจมบพิตรฯ ให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน

1314 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัดเบญจมบพิตรฯ ให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ จิกมี่ ซางโป ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ฯพณฯ จิกมี่ ซางโป ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดเบญจมบพิตรฯ ในการนี้ ฯพณฯ จิกมี่ ซางโป ได้จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ได้กล่าวต้อนรับ บรรยายประวัติพระอารามและมอบกรอบรูปเงินแกะสลักรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อเป็นของที่ระลึก

 

โดยท่านประธานรัฐสภาฯ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ และแสดงความชื่นชมคณะสงฆ์ไทยในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยประเทศภูฏานก็นับถือพระพุทธศาสนาเช่นกันและมีพระสงฆ์กว่า ๗,๐๐๐ รูปและวัดวาอารามกว่า ๒,๕๐๐ แห่ง ซึ่งส่วนมากอยู่บนภูเขาสูง ต่างปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชน ๒ ประเทศ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพ

จากนั้นพระวิทยากรได้นำชมพระพุทธรูปปางต่างๆทั้ง ๕๒ องค์รอบวิหารคดและนำชมพระที่นั่งทรงผนวช ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวชและวัตถุมีค่าต่างๆที่ได้รับพระราชทาน

อนึ่ง วัดเบญจมบพิตรฯ ได้มีโอกาสให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในระดับต่างๆ ในหลายโอกาส ซึ่งคณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในสมบัติของคนไทยทั้งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com