“Start your impossible” เริ่มสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ของคุณ

1112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“Start your impossible” เริ่มสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ของคุณ
เขียนโดย: พระมหาประเสริฐ ปญฺญาวโร พระธรรมทูตวัดธรรมปทีป ประเทศสกอตแลนด์

 


ผู้เขียนเห็นคำนี้ “Start your impossible” จากป้ายโฆษณา แวบแรกที่เห็นรู้สึกสะดุดตาและสะดุดใจ และทำให้ผู้เขียนที่กำลังมีความท้อแท้ใจในการเรียนการเขียน Essay Writing มีความรู้สึกอยากจะเขียนอะไรสักอย่าง เกี่ยวกับคำนี้ หลังจากที่ไม่ได้เขียนบทความมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน มีอะไรมากมายหลายอย่างที่ทำให้เราบางครั้งก็สุข บางครั้งก็ทุกข์ ชอบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง ทำให้นึกถึงหลักโลกธรรม 8 ประการ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง และเมื่อมานั่งคิดพิจารณาคำนี้ “Start your impossible” มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราคิดว่า “เราทำไม่ได้” และมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่กล้าทำ เคยถามตัวเองว่า เพราะอะไร? เพราะเรากลัวที่จะทำไม่ได้ หรือว่าเราไม่กล้าทำ มีคำถามมากมายหลายอย่าง แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราจะมามัวนั่งเสียเวลาคิดหาเหตุผลให้ตัวเราท้อแท้ทำไม และทำไมเราไม่ลงมือทำ

การลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญ ชีวิตคนเรา เริ่มต้นจากการเรียนรู้ นำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ นั่นคือการลงมือทำ จึงจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นดีมากน้อยแค่ไหน แต่คนส่วนใหญ่ เรียนรู้เพื่อจำ แต่กลับไม่นำไปปฏิบัติ อย่างเช่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า แต่ถ้าเราเลือกที่จะเรียนรู้อย่างเดียว ไม่นำไปปฏิบัติ สิ่งที่เรียนมาก็เปล่าประโยชน์ เหมือนมีอาหารดี แต่ไม่รับประทาน มันก็บูดเน่าเสีย

ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ อย่ากลัวความท้าทาย อย่ากลัวความล้มเหลว ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่เคยผ่านความล้มเหลว และอุปสรรค

“อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว” ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้

บัวบานกลางหิมะ.

 

Powered by MakeWebEasy.com