"พิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตรโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่น ๑๐

640 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"พิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตร ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่นที่ ๑๐"

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ร่วมกับ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ ด้วยเห็นความสำคัญของการ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย จะพึงกระทำร่วมกัน เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่มหาชน และรักษาไว้เป็นมรดกล้ำค่าแก่อนุชนในกาลข้างหน้า จึงเห็นสมควรจัดให้มีกิจกรรม พิธีอุปสมบทหมู่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ที่เนื่องด้วยสถาบันหลักของประเทศชาติ

โครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่นที่ ๑๐ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๓. เพื่อส่งเสริมให้กุลบุตร ได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบท ตอบแทนพระคุณบิดามารดา ปฏิบัติธรรมถวายพุทธบูชา ตามรอยพระบาทพระศาสดา ณ สังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ ในดินแดนพุทธภูมิ  

  

โดยมีกุลบุตรสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๘๔ คน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๒ วัน มีกิจกรรมประกอบด้วย  วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบผ้าไตร และขลิบผม ณ ลานโพธิ์ลังกา วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พิธีบรรพชาสามเณร ณ มณฑลพิธี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และพิธีอุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระวิทยากร ให้การฝึกอบรม นำพระภิกษุนวกะ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา ณ สังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ จนจบโครงการ

 

    

  .


 

Powered by MakeWebEasy.com