ส่งมอบน้ำใจ แด่กันและกัน

568 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส่งมอบน้ำใจ แด่กันและกัน
กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ยะลา"ความจริงมาไม่ต้องมีอะไร
 
แค่น้ำใจที่นึกถึงพวกเราที่นี่
 
ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แล้ว"

 


เสียงจากทหารนายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเจริญพรขอบคุณข้าราชการกระทรวงยุติธรรม และพุทธศาสนิกชน ที่เป็นเจ้าภาพเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้

กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ยะลา นำโดยคุณนภศร ศิริมังคะโล ได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการนำเข้าพื้นที่ของ ร้อยโทอดิศักดิ์ ดวงศรี ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๒ ดังนี้
๑. ฐานเปาะเส็ง ร้อย ร.๑๕๒๓๔ มีกำลังพล ๔๙ นาย โดยมีร้อยโทพิพัฒน์ กัญฑศรีวิกรม เป็นผู้บังคับหมวด
๒. ฐานลิดล ร้อย ร.๑๕๒๓๔ มีกำลังพล ๔๙ นาย โดยมีร้อยตรีชาญศักดิ์ แป้นอินทร์ เป็นผู้บังคับหมวด

ในการนี้ คณะพระวิทยากรได้มอบหนังสือ "ธรรมะเยียวยาใจ สายใยปลายด้ามขวาน" ซึ่งเป็นบันทึกการทำงานลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ ให้กำลังกับกำลังเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับแต่ละฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆ์.

  

  

  

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com