“คิดเพื่อธรรม คิดแล้วทำ”

662 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“คิดเพื่อธรรม คิดแล้วทำ”
เขียนโดย: พระครูใบฎีกาอิทธิพล อิทฺธิญาโณ
ประธานสงฆ์วัดพระศรีสรรเพชญ์ ยูเค เมืองบริสทอล สหราชอาณาจักร

 

ฉุกคิดขึ้นได้ 1 อย่างในสมอง เกี่ยวกับการสร้างวัดในต่างประเทศ คือ การบูรณาการวัดให้เข้ากับคนกับสังคม เพื่อคนเพื่อสังคม ไม่เพียงให้ธรรมะ ให้ความสงบ ให้วิธีการพ้นทุกข์อย่างเดียว แต่ต้องให้วิธีการดำเนินชีวิตที่ดีแก่คนทั้งหลาย นั่นหมายถึง การบูรณาการวัดให้เข้ากับศาสตร์ชีวิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเรื่องการทำมาหากิน วิธีการคิดต่างๆ เพื่อความอยู่รอด

ผู้เขียนไม่ชอบทำอะไรมาก ไม่ชอบเรื่องมากและมากเรื่อง ไม่ชอบจุกจิก เพราะกลัวกำลังตัวเองไม่ถึง ทำแล้วจะไม่ถึงฝั่ง สรุป ชอบแห้งๆ ไม่เอาน้ำ แต่เอาเนื้อในการทำงานต่างประเทศ แม้จะไม่มีสวัสดิการอะไรมากมาย แต่เราได้เป็นจิตอาสามุ่งมั่นให้วัดในพระพุทธศาสนาตั้งมั่นได้ในต่างประเทศ ให้ชาวต่างชาติยอมรับว่าเราคือ “วัด” และเป็นเครื่อง “วัด” ใจคนด้วย

ในต่างประเทศเรามีวัดใหญ่โต แต่เราลืมไปว่า ถ้าหมดรุ่นเราใครจะสานต่อวัดให้เรา เราไม่อยากสร้างวัดเหมือนจอมปลวก พอแก่เต็มตัวก็ย้ายรังหนีไปสร้างใหม่ ทำไมเราไม่สร้างคนดูแลและสืบทอด ลูกหลานฝรั่งไม่รู้เรื่องบริจาค การดูแลวัด การปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนา เราก็สอนให้เขาเป็นและสามารถสืบต่อได้ ถ้าเขาไม่เป็นสืยต่อไม่ได้ 50 ปีข้างหน้าหมดรุ่นเรา วัดวาอารามก็อาจจะหายไปก็เป็นได้

• [ทำยังไงวัดจะได้ช่วยคน คนจะได้ช่วยเรา]
• [เขาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้]
• [เราทุกข์แล้ว ก็อย่าให้เขาทุกข์เหมือนเรา เพราะเราคือผู้คลายทุกข์ให้เขา]


  

Powered by MakeWebEasy.com