เสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" (ชมภาพ)

672 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นประธานในพิธีงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" หนังสือรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ มาบอกเล่าประสบการณ์ในการลงไปทำงานร่วมกับพระธรรมทูตอาสา และบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียน และ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดำเนินการเสวนาโดย คุณมนสิกุล โอวาทเภสัชช์ บรรณาธิการอิสระ ผู้ดูแลหน้าพระไตรสรณคมน์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เนื้อหาหนังสือสื่อถึงเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยบอกเล่าประสบการณ์การทำงานของพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแง่คิดต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเข็มแข็งของพระสงฆ์และชาวไทยพุทธได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ของงานทางพระพุทธศาสนาคือมีหลักธรรมประกอบไว้ในเนื้อหาตลอด

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือได้มาบอกเล่าประสบการณ์ในการลงไปทำงานร่วมกับพระธรรมทูตอาสา และบันทึกเรื่องราวการทำงาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เล่าเรื่องราวความรู้สึกการทำงานในพื้นที่ภาคใต้ และบันทึกเรื่องราว เป็นความรู้สึกที่คนอ่านได้รับ ไม่ใช่อธิบายธรรมะแบบตรงตามตัว แต่เล่าธรรมะของพระและญาติโยมในพื้นที่

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียนเล่าถึงโครงการพระนักเขียน และรางวัล “ปัญจสิกขะ” มาจากเรื่องปัญจสิขเทพบุตรที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยบุคลิกของพระนักเขียนต้องมีลักษณะที่ถูกทอดแบบมาจากเทพบุตรดังกล่าว เป็นต้นแบบของการเผยแผ่ธรรมะผ่านงานเขียน เรียกว่า “ปัญจสิกขะ” แปลว่า ใฝ่ศึกษา ๕ อย่างคือ ๑. ศึกษาในพระพุทธ เพื่อความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๒. ศึกษาในพระธรรม เพื่อสร้างหนทางในการดับทุกข์ภายในใจและเป็นยาป้องกันโรคทางใจ ๓. ศึกษาในพระสงฆ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสุข สงบ ๔. ศึกษาในศรัทธา เพื่อเชื่อมั่น และสร้างพลังพลักดันในการเผยแผ่ ๕. ศึกษาในศิลปะ เพื่อนำเสนอและสื่อธรรมสู่โลกอย่างมีประสิทธิภาพ และพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโทผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วนจึงสมควรได้รับรางวัลนี้อย่างยิ่ง

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล่าถึงการทำงานของพระในพื้นที่ ต้องทำด้วยจิตเบิกบาน ท่านอภิชาติมีจิตใจนิ่งสงบและอดทนกับการทำงาน จนสามารถรวบรวมเรื่องราวที่ร่วมกันทำงานอย่างยาวนาน แม้ทุกวันนี้ภาคใต้จะเป็นเหมือนไฟที่อาจมีคนจำนวนหนึ่งต้องการหนีหรือจะว่าไปถ้าจะหนีก็ทำกันได้ทันที ไม่จำเป็นต้องคิดมาก แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยยืนยันว่ายังมีพระและชาวพุทธอีกจำนวนไม่น้อยกำลังจะช่วยกันดับไฟและสร้างความสุข สงบเย็นด้วยความเสียสละของทุกคน

หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ความเป็นมาของหนังสือ ผู้เขียนลงไปทำงานในนามของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยการประสานความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี ๒๕๕๓ ได้จัดอบรมพระสงฆ์ในจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภายหลังรวมกลุ่มกันเป็น " เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ "

 

สำหรับผู้สนใจหนังสือ (สถาบันพัฒนาพระวิทยากรพิมพ์แจก ร่วมสบทบทุนในการจัดพิมพ์ตามกำลังศรัทธา) ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ (บริเวณภูเขาทอง) สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๘๖ ๗๖๗๕๔๕๔, ๐๙๔ ๐๐๖๖๓๓๕
ร่วมสบทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือกับสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวงเวียนโอเดี้ยน เลขที่บัญชี ๑๗๙-๒๐๕๔๒๐-๖

สำหรับผู้ที่จะให้ดำเนินการจัดส่งให้ เขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่ ID Line: Apichat5454 หรือ กล่องข้อความ Facebook : พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (การจัดส่งอาจจะล่าช้า ก็ขออภัยไว้ด้วย)

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร,
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

Powered by MakeWebEasy.com