เอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตัน นำนักเรียนอเมริกันศึกษาพระพุทธศาสนาณวัดไทย

891 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน นำนักเรียนอเมริกันเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.


เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนประถมศึกษาเฮิร์ส ซึ่งเข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กนักเรียนอเมริกัน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลกรุงวอชิงตัน และองค์การศิลปการแสดงแห่งกรุงวอชิงตัน (Embassy Adoption Program)

วันนี้ ได้ให้บรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นและสอนการฝึกนั่งสมาธิ ตลอดจนเล่าประวัติความเป็นมาของวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ซึ่งนักเรียนสนใจซักถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิถีชีวิตของการเป็นพระสงฆ์ และได้มอบหนังสือ The History of Wat Thai Washington, D.C., and Its Role in the Community และของที่ระลึกจากเมืองไทยคือกำไลมือลูกประคำสำหรับการฝึกนั่งสมาธิ ให้คณะครูและนักเรียนก่อนเดินทางกลับอีกด้วย

  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังจัดให้นักเรียนได้รับประทานผัดไทยไก่ ปอเปี๊ยะทอด และข้าวเหนียวมะม่วง เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนประทับใจในการต้อนรับของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. อย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดย ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี

  

  


เรียบเรียงโดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
                    E-mail: superoobm@gmail.com

ที่มาเฟสบุ๊ค: Ruangrit Thaithae

Powered by MakeWebEasy.com