เวียนเทียนรอบ “เจดีย์หิมะ” วันมาฆฤกษ์ กรุงเอดินบะระ

1069 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เวียนเทียนรอบ “เจดีย์หิมะ” วันมาฆฤกษ์ กรุงเอดินบะระ

เขียนโดย: พระมหาประสงค์ ณฏฐปญโญ

 

วันนี้ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชาวธรรมปทีป ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยภาคเช้าได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระ ถวายภัตตาหารเพล และภาคบ่ายได้สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตตภาวนา หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา โดยเดินเวียนรอบเจดีย์ที่ก่อเสร็จด้วยหิมะ ที่ตกลงจากฟากฟ้าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ชาวเอดินบะระได้เวียนเทียนรอบเจดีย์ที่ก่อด้วยหิมะ

หิมะ ที่ได้โปรยปรายตกลงจากฟ้าตามธรรมชาติเป็นสีขาว ผุดผ่อง มีความเย็น และนุ่มนวล ดุจปุยนุ่น เปรียบดุจดังความงดงามของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ ผุดผ่อง เยือกเย็น นำความสงบกาย สงบใจ อันเป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ขาวรอบ ตามพุทธดำรัสหรือโอวาทปาติโมกข์นั่นเอง

ขอความสุข สงบเย็น โปรยปรายถึงใจ ทุกท่าน ทุกคนเทอญฯ

กรุงเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร

Powered by MakeWebEasy.com