การประชุมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑

1044 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑


วันที่ ​๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ​๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการอำนวยการ และดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ถวายพระราชกุศล พระบามทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรวิทยาลัยพระธรรมทูต และองค์กรความร่วมมือ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม และมีตัวแทนองค์กรต่างๆเข้าร่วมประชุม เช่น พระพรหมบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระธรรมโมลี  เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเทพภาวนามงคล วิ. ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  ฯลฯ

ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานกำกับฯ ไปร่วมประชุมอาทิ พระเทพรัตนมุนี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระราชอุปเสณาภรณ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระราชกิจจาภรณ์ หัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

.

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓ เดือน) 

- การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ปิดรับสมัครวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.)
- การสอบคัดเลือก วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบความรู้เบิ้องต้น (ข้อเขียน) ๓ วิชา คือ ๑. พระพุทธศาสนา ๒.ภาษาอังกฤษ ๓.ความรู้ทั่วไป
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีดังนี้ ๑.ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ๒.สอบสัมภาษณ์ ๓.ประชุมพิจารณาผล
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ ๒๔


โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

Powered by MakeWebEasy.com