งานแสดงพระคำภีร์พระไตรปิฏกโบราณจากมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ

512 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานแสดงพระคำภีร์พระไตรปิฏกโบราณจากมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ

งานแสดงพระคำภีร์พระไตรปิฏกโบราณจากมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 29-30กันยายน2560งานแสดงพระคำภีร์พระไตรปิฏกโบราณจากมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 29-30 กันยายน 2560

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธ์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พร้อมด้วยพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พระครูศรีญาณวิเทศประเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ฟินแลนด์และพระวิเทศปุญญาภรณ์ เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป เจ้าอาวาสวัดพุทธารามสวีเดน เดินทางมารับมอบคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพระธรรมทูตและชาวไทย จากแสกนดิเนเวียและจากยุโรปได้มาร่วมฟังการบรรยาย ที่หอสมุดมหาวิทยาลัย กรุงออสโล จากตัวแทนประเทศนอร์เวย์

มีพิธีมอบคำภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาไปจัดแสดงต่อที่วัดุทธาราม ฟินแลนด์ และวัดพุทธาราม แวร์มเดอ สวีเดน ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม2560 เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ ททบ 5 ได้นำกฐินสามัคคีเพื่อทอดถวายในวันที่22 กันยายน 2560 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศได้มาชมคำภีร์ทางพระพุทธศาสนที่เกิดจากการสังคายนา สมัยราชกาลที่1 และการสังคายนาในราชกาลที่ 9 จนถึงปัจจุบัน ในงานได้มีการบรรยาย และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Powered by MakeWebEasy.com