โครงการล้าน....ล้านดวงใจ

769 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการล้าน....ล้านดวงใจ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั่งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ยาวนานกว่า 70 ปี ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม " พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในทศพิศราชธรรม ประการของพระราชาอย่างเคร่งครัด ทรงเป็นพระมหากษัตริยเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะปฎิญาณว่า จะมั่นเจริญรอยตามเบื่องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ที่จะรักษาเอกราชอธิปไตย รู้จักสามัคคีตลอดจนปฎิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระองค์ทรางพระราชทานไว้ตลอดไป  ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

" พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจผสกนิกรชาวไทยตราบนิรันด์ "

wood flowers crafting our beloved king rama ix.

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ ห้างซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 22 - 27 กันยายน 2560 เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00 น. เปิดงานโดย พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สัญญาบัตร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-------------------------------
กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้ขยายงานตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 412/2556 ที่เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุน การดำเนิน ภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกและสร้าง เครือข่ายขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระศาสนาเชิงรุกทั่วประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com