ปฏิญญาอัมสเตอร์ดัม

857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปฏิญญาอัมสเตอร์ดัม

พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ประกาศปฏิญญาอัมสเตอร์ดัมร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทุกวัดทั่วโลก

​วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการประชุมพระธรรมทูตไทยทั่วโลก โดยมีวาระที่สำคัญเพื่อให้แนวทางในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้นในวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก จะเป็นโอกาสให้พระธรรมทูตไทยซึ่งมีอยู่ทั่วโลกได้แสดงให้โลกได้เห็นถึงพระเกียรติคุณของในหลวงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และแผ่ไพศาลปรากฏไปทั่วโลก

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้เน้นย้ำให้วัดไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 385 วัด ให้ประกอบพิธีอย่างสมพระเกียรติ โดยให้แต่ละวัดประสานกับสถานทูตของแต่ละประเทศ อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การประชุมครั้งนี้มีพระมหาเถรานุเถระ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศต่างๆ เช่น สหภาพพระธรรมทูตยุโรป สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โอเชียเนีย อินเดีย-เนปาล สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ณ วัดพุทธวิหาร เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์.

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com