พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังแรก ในเนเธอร์แลนด์ (คลิป)

2237 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังแรก ในประเทศเนเธอร์แลนด์

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.45 น. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ได้เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต  พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงพ่อทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประธานอุปถัมภ์ ผศ.ดร.พลเอกเสรี พุกกะมาน - ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์  พร้อมด้วยนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เอกอัคราชทูตไทยกรุงเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระเถรานุเถระ พระธรรมทูตทั่วโลกจากประเทศต่างๆ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโสบถ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์.

 

 ข้อมูล/ภาพ: พ.ม.นงค์ อับไพ
video: ปริยา สุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com