ศาสนาสัมพันธ์ ครอบครัวมุสลิมกุสินารานิมนต์พระสงฆ์ไทยฉันภัตตาหาร

1001 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"ศาสนาสัมพันธ์ ครอบครัวมุสลิมกุสินารานิมนต์พระสงฆ์ไทยฉันภัตตาหาร"

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ครอบครัวชาวมุสลิมในเมืองกุสินารา นิมนต์พระสงฆ์ไทย ๕ รูป ฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน ในเทศกาลบูชาของชาวมุสลิม นับว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาสัมพันธ์ในเมืองกุสินาราที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกศาสนาในเมืองกุสินารา ตามแนวคิดของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่กล่าวว่า จิตที่คิดให้มันเบา จิตที่คิดเอามันหนัก และเดินตามทางของเขา สู่เป้าหมายของเรา โดยไม่จำเป็นที่เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเรา แต่ทำอย่างไรให้เขามาเป็นพวกเราให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากที่มุสลิมจะมาถวายภัตตาหารพระสงฆ์

โดยหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวโส ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อฉลองศรัทธาครอบครัวมุสลิม ในหลักของความเมตตา ทำให้ในชุมชนนั้น ทั้งพุทธ มุสลิม ฮินดู อยู่กันกันอย่างสันติสุข ภายใต้หลักคำสอนของแต่ละศาสนา การปฏิบัติตาหลักคำสอนของศาสนา โดยมี "บวร" บ้าน(ชุมชน) วัด (พุทธ มุสลิม ฮินเดีย) โรงเรียน เป็นศูนย์กลาง ในทางพุทธศาสนานั้นมีหลักในการปฏิบัติคือศีล ๕ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ การให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิต ครอบครัว ชุมชน มีความสุข และที่สำคัญคือ หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา ๓ คือ ทำความดี ละความชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ มีความสุข ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง ๕ รูปได้สวดมนต์ให้พรก่อนเดินทางกลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล.


ขอบคุณภาพ/ข้อมูล: Namaste Dhamma

Powered by MakeWebEasy.com