"เจ้ามัลละกษัตริย์นิมนต์พระสงฆ์ไทยฉันภัตตาหารในวัง"

16284 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"เจ้ามัลละกษัตริย์นิมนต์พระสงฆ์ไทยฉันภัตตาหารในวัง"

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ (วันพระอินเดีย) ที่พระราชวัง His Royal Grand Palace ห่างจากกุสินารา ๖๕ กิโลเมตร พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา MAHARAJA BAHADUR H.M.MRIGENDRA PRATAP SHAHI นิมนต์พระสงฆ์ไทยไปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพลภายในพระราชวัง แม้ท่านจะนับถือศาสนาฮินดูในขณะนี้ก็ตาม

โดย Maharaja Bahadur of Hathwa เคยเดินทางมาที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมมหาราชินี ในคราวที่ทราบข่าวการเสด็จสู่วรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เมื่อปีที่แล้ว ท่านกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และของคนทั้งโลกด้วย เมื่อทราบข่าวจึงมาน้อมถวายความอาลัย

ซึ่งท่านกล่าวว่า วันนี้ดีใจมากที่มีพระมาโปรดถึงพระราชวัง พร้อมทั้งนำชมภาพพระมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆ และท่านเล่าว่าจากการที่ได้ศึกษาจากคัมภีร์ต่างๆ นั้น ต้นตระกูลของท่านเป็นเจ้ามัลละ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ มีนครปาวา และนครกุสินารา มีความศรัทธาตั้งมั่น อุปถัมภ์อุปัฐากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนามาโดยตลอด และได้จัดงานถวายพระเพลิงพุทธสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นครั้งสุดท้ายที่กุสินารา ท่านได้นำชมพระราชวังชั้นใน กว่า ๔๙๕ ห้องต่างๆ อย่างเป็นเป็นกันเอง เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง

จากนั้นก่อนเดินทางกลับ จึงได้เชิญท่านมาเป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทร์ ที่ลานพระบรมรูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่สุดมิได้ต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ภาพ/ข้อมูล: Namaste Dhamma

Powered by MakeWebEasy.com