พระไทยจัดอบรมนักเรียนและเยาวชน ที่ประเทศมาเลยเซีย

561 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระไทยจัดอบรมนักเรียนและเยาวชน ที่ประเทศมาเลยเซีย

วันนี้ 25 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดค่าย DEAR. Camp  นักเรียนและเยาวชนประเทศมาเลยเซีย (คน SIAM /เชื้อสายไทย) จำนวน 50 คน ณ สำนักสงฆ์นิโคธาราม 2 รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 โดยมีพระมหาชาลี กลฺยาณญาโณ พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เป็นค่ายประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย เพราะเป็นการรวมตัวของนักเรียนและเยาวชนประเทศมาเลยเซีย (คน SIAM /เชื้อสายไทย) เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรก

มติมหาเถรสมาคม ที่ 412/2556 ในคราวประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2556 เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุน ในการดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

Powered by MakeWebEasy.com