บรรยากาศการอบรมการเขียนบทความวิชาการ

864 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บรรยากาศการอบรมการเขียนบทความวิชาการ

เมื่อวานนี้ (16 สิงหาคม 2560 )เวลา 09.00 น. พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานเปิดโครงการพระนักเขียนหลักสูตรการเขียนบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ณ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของการทำหลักสูตรพระนักเขียนต่อเนื่องจนมีผลงานของพระที่ผ่านการอบรมปรากฏทั้งในหนังสือพิมพ์และได้หนังสือ ก่อนจะก้าวมาสู่หลักสูตรการเขียนบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีทักษะในการเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่และนำเสนอความรู้ความคิดในเชิงวิชาการ จากนั้น พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ดร. วิทยากร ได้นำเข้าสู่กระบวนการอบรมเพื่ออย่างเป็นขั้นตอนและมีส่วนร่วมกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้คิดและนำเสนอ ประเด็นที่จะเขียนจากพื้นฐานความรู้และความสนใจของตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้หลักการ โครงสร้าง และเทคนิคการเขียนบทความ และภาคค่ำ ดร.ลำพอง กลมกูล วิทยากรอีกท่านได้มาขมวดปมกระชับประเด็น ทำให้ผู้เข้าอบรมได้หัวข้อและประเด็นที่จะเขียนบทความได้ทุกรูป ก่อนจะยุติกระบวนการอบรมที่เวลา 20.30 น.

โครงการพระนักเขียนหลักสูตรการเขียนบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 รูป

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาพระวิทยากรร่วมกับ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนาพระมหากษัตริย์ จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนบทความทั่วไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรพระนักเขียนของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร โดยจะจัดในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560  ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) รับสมัคร พระภิกษุ สามเณร ที่จบนักธรรมศึกษาเอกขึ้นไป ที่ชอบในการเขียนบทความ และอยากจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะในด้านนี้ยิ่งๆขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครได้ที่ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป  โทร.0870789495, prasit008@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com