บทความ

คำนี้ ช่างมีความหมายสำหรับคนทุกๆ คน ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร สำคัญที่สุด คือ “เพื่อน” ถ้าเราได้รู้จักและคบหากับคนที่ดี มีความสามารถ เขาเหล่านั้น

ผู้เขียนเห็นคำนี้ “Start your impossible” จากป้ายโฆษณา แวบแรกที่เห็นรู้สึกสะดุดตาและสะดุดใจ และทำให้ผู้เขียนที่กำลังมีความท้อแท้ใจในการเรียนการเขียน Essay Writing มีความรู้สึกอยากจะเขียนอะไรสักอย่าง เกี่ยวกับคำนี้ หลังจากที่ไม่ได้เขียนบทความมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

"โลโก้พระนักเขียน" ประกอบไปด้วยลักษณะทรงเลขาคณิต บ่งบอกถึงการทำงานของพระสงฆ์สมัยปัจจุบันแม้จะมีการรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่อาศัยรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมร่วมสมัย ภาพจึงปรากฎออกมาในลักษณะทรงเลขาคณิต ๕ แบบ คือ

เสียงจากทหารนายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเจริญพรขอบคุณข้าราชการกระทรวงยุติธรรม และพุทธศาสนิกชน ที่เป็นเจ้าภาพเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้

ฉุดคิดขึ้นได้ 1 อย่างในสมอง เกี่ยวกับการสร้างวัดในต่างประเทศ คือ การบูรณาการวัดให้เข้ากับคนกับสังคม เพื่อคนเพื่อสังคม ไม่เพียงให้ธรรมะ ให้ความสงบ

วันนี้ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชาวธรรมปทีป ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลกรณวิทยาลัย

เจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลกรณวิทยาลัย

เจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลกรณวิทยาลัย

เจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลกรณวิทยาลัย

เจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลกรณวิทยาลัย

เจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลกรณวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com