ข่าวสารพระพุทธศาสนา

พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป และกล่าวสุนทรพจน์ และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์

คณะสงฆ์วัดโพธิ์ ภาครัฐและภาคเอกชน ถวายคัมภีร์พระมาลัย อักษรขอม แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผย "พระสันตะปาปา” มีสมณพระประสงค์ ปริวรรตคัมภีร์ เพื่อจัดนิทรรศการคัมภีร์ โบราณทั่วโลก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นนครรัฐวาติกัน สาธารณรัฐอิตาลี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เข้าเฝ้าฯ ถวายคัมภีร์ พระมาลัยอักษรขอม (บาลี-ไทยโบราณ) ที่ปริวรรต (แปล) แล้วเสร็จแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังนซิส พระประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกองค์ที่ ๒๖๖

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ จิกมี่ ซางโป ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วัดเบญจมบพิตรฯ โดยพระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ H.E.Federal Councilor Doris Leuthard รัฐมนตรีและอดีตประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2010 และ 2017 เยี่ยมชมวัดเบญจมบพิตรฯ 5 เมษายน 256

หลังจากจบโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคเหนือ รุ่น ๑ จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๗ วัน ๖ คืน โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่านรวมกับสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คุณป๊อก วิลักษณ์ โหลทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และเจ้าของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (กิเลนผอง) และคุณเมย์ มาริษา ฮอร์น โหลทอง พรัอมด้วยครอบครัว

ด้วยพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรม รวมใจภักดิ์รักแผ่นดินรุ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ร่วมกับ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ

พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นประธานในพิธีงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. กำลังพลและครอบครัวค่ายวิภาวดีรังสิต กรมทหารราบที่ 25 พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ สักการะรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญประเพณี เนื่องในวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือน 3 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ป.ธ.9,ดร.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร มอบหมายให้คณะทำงาน ในโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคเหนือ รุ่น 1

"เจ้ามัลละกษัตริย์ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สู่สาลวโนทยาน"

คณะพระธรรมจาริก นำพระภิกษุ สามเณร เยาวชน เข้ากราบสักการะพระมหาสังฆนายกเดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนา ณ ประเทศเมียนมาร์ ใน “โครงการธรรมจาริกสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา”

พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสระเกศ พระเถรานุเถระมี พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ถวายการต้อนรับ

คณะพระธรรมจาริกมอบจักรยาน ๓๕๖ คันให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารคณะพระธรรมจาริกมอบจักรยาน ๓๕๖ คันให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในโครงการจักรยานเพื่อน้อง โดยคณะพระธรรมจาริก ประจำปี พ.ศ.2560 สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก วัดเบญจมบิตรฯ ได้จัด “โครงการจักรยานเพื่อน้อง โดยคณะพระธรรมจาริก” ขึ้น โดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ในการส่งความปรารถนาดีจากชนในเมืองสู่ชนในพื้นที่สูงในถิ่นกันดารเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง ด้วยการมอบจักรยานจำนวน ๓๕๖ คัน

งานแสดงพระคำภีร์พระไตรปิฏกโบราณจากมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ งานแสดงพระคำภีร์พระไตรปิฏกโบราณจากมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์

อัศจรรย์ ยิ่งนัก! เถ้าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า “รัฐคุชราต” ที่พุทธศาสนาได้วางรากฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือ เมื่อประมาณ ๒,๓๐๐ กว่ามาแล้ว ปัจจุบันฝ่ายโบราณคดีของชาวภารตะได้ขุดพบซากโบราณสถานและวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยพุทธอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในรัฐคุชราตแต่ครั้งโบราณกาล

พิธีเปิดวัดไทยในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  พระราชอุปเสณาภรณ์ เลขานุการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ

ขอเชิญ ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนากับเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

"เจ้ามัลละกษัตริย์นิมนต์พระสงฆ์ไทยฉันภัตตาหารในวัง" วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ (วันพระอินเดีย) ที่พระราชวัง His Royal Grand Palace ห่างจากกุสินารา ๖๕ กิโลเมตร พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้ามัลละกษัตริย์

พระไทยจัดอบรมนักเรียนและเยาวชน ที่ประเทศมาเลยเซีย วันนี้ 25 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดค่าย DEAR. Camp  ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 นักเรียนและเยาวชนประเทศมาเลยเซีย (คน SIAM /เชื้อสายไทย) จำนวน 50 คน ณ สำนักสงฆ์นิโคธาราม 2 รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย

คณะพระธรรมจาริก จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน เข้าร่วม “โครงการธรรมจาริกสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา” เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนา ณ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะพระธรรมจาริกได้จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณรและเยาวชนสตรีแกนนำชาวพุทธเพื่อเข้าร่วมโครงการธรรมจาริกสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนา ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ความจงรักภักดีมิเสื่อมคลาย-ดวงใจแม่ลูกผูกพัน : กิจกรรมวันแม่ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน นายพิศาล มาณวพัฒน์ และภริยา นำทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล รวมพลังสามัคคีร่วมชาติ พุทธศาสน์รวมใจทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล พระธรรมทูตผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อุโบสถ-ศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี

บรรยากาศการอบรมการเขียนบทความวิชาการ เมื่อวานนี้ (16 สิงหาคม 2560 )เวลา 09.00 น. พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานเปิดโครงการพระนักเขียนหลักสูตรการเขียนบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ณ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบวัดไทยทั่วโลก 20 วัด ตามพระพรหมสิทธิ เสนอ "เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9" (วันที่ 10 สิงหาคม 2560) นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 19/2560 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบตามที่ พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประ

Powered by MakeWebEasy.com