ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการล้าน....ล้านดวงใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั่งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ยาวนานกว่า 70 ปี ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม " พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในทศพิศราชธรรม ประการของพระราชาอย่างเคร่งครัด ทรงเป็นพระมหากษัตริยเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

โครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ขอคนไทยรวมน้ำใจเป็นหนึ่ง ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบกองทุนจัดกิจกรรม "ธรรมะเยียวยาใจ"พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชาวพุทธ ร่วมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยดำริของพระพรหมสิทธิ

ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จาริกวัด จารึกธรรม

จัดโดย...สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Powered by MakeWebEasy.com