ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการล้าน....ล้านดวงใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั่งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ยาวนานกว่า 70 ปี ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม " พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในทศพิศราชธรรม ประการของพระราชาอย่างเคร่งครัด ทรงเป็นพระมหากษัตริยเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

โครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ขอคนไทยรวมน้ำใจเป็นหนึ่ง ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบกองทุนจัดกิจกรรม "ธรรมะเยียวยาใจ"พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชาวพุทธ ร่วมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยดำริของพระพรหมสิทธิ

ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จาริกวัด จารึกธรรม

จัดโดย...สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าวสารพระธรรมทูต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป และกล่าวสุนทรพจน์ และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนประถมศึกษาเฮิร์ส ซึ่งเข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กนักเรียนอเมริกัน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลกรุงวอชิงตัน และองค์การศิลปการแสดงแห่งกรุงวอชิงตัน (Embassy Adoption Program)

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน กงสุล นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ของปี 2561 ณ วัดพุทธดัลลัส รัฐเทกซัส ซึ่งการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนไทยในบริเวณรัฐใกล้เคียงและ ห่างไกลซึ่งต้องเดินทางมา 5-10 ชม. อาทิ เมืองในเขตรัฐเทกซัสเอง

วันนี้ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔

ข่าวสารพระพุทธศาสนา

พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป และกล่าวสุนทรพจน์ และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์

คณะสงฆ์วัดโพธิ์ ภาครัฐและภาคเอกชน ถวายคัมภีร์พระมาลัย อักษรขอม แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผย "พระสันตะปาปา” มีสมณพระประสงค์ ปริวรรตคัมภีร์ เพื่อจัดนิทรรศการคัมภีร์ โบราณทั่วโลก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นนครรัฐวาติกัน สาธารณรัฐอิตาลี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เข้าเฝ้าฯ ถวายคัมภีร์ พระมาลัยอักษรขอม (บาลี-ไทยโบราณ) ที่ปริวรรต (แปล) แล้วเสร็จแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังนซิส พระประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกองค์ที่ ๒๖๖

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ จิกมี่ ซางโป ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บทความ

คำนี้ ช่างมีความหมายสำหรับคนทุกๆ คน ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร สำคัญที่สุด คือ “เพื่อน” ถ้าเราได้รู้จักและคบหากับคนที่ดี มีความสามารถ เขาเหล่านั้น

ผู้เขียนเห็นคำนี้ “Start your impossible” จากป้ายโฆษณา แวบแรกที่เห็นรู้สึกสะดุดตาและสะดุดใจ และทำให้ผู้เขียนที่กำลังมีความท้อแท้ใจในการเรียนการเขียน Essay Writing มีความรู้สึกอยากจะเขียนอะไรสักอย่าง เกี่ยวกับคำนี้ หลังจากที่ไม่ได้เขียนบทความมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

"โลโก้พระนักเขียน" ประกอบไปด้วยลักษณะทรงเลขาคณิต บ่งบอกถึงการทำงานของพระสงฆ์สมัยปัจจุบันแม้จะมีการรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่อาศัยรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมร่วมสมัย ภาพจึงปรากฎออกมาในลักษณะทรงเลขาคณิต ๕ แบบ คือ

เสียงจากทหารนายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเจริญพรขอบคุณข้าราชการกระทรวงยุติธรรม และพุทธศาสนิกชน ที่เป็นเจ้าภาพเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com